Pytania źródłowe

Nieoczekiwanie nowe twarze, nowe głosy, a nawet zarysy nowych postaw pojawiły się na lewicy. Na prawicy mamy wylew instytutów, klubów, ośrodków, a twarze te same, głosy stare, postawy wytarte. Tak zwane badania opinii donoszą, że wśród młodzieży przeważają postawy prawicowe i obserwuje się ich przypływ. Na lewicy jakby odwrotnie, przypływu nie widać, lecz źródła szemrzą.

Co z tego wynika? Na najbliższe wybory niewiele, choć ożywcza jest sama myśl, że Polska istnieje poza oficjalnym duopolem i marnymi ekscentrykami prawicy. Czy jednak lewicowe źródła przerodzą się w strumienie i rzeki? Czy ci, którzy dziś stoją u tych źródeł, są świadomi wyzwań czasu? Czy będą w stanie podjąć długotrwałą pracę u podstaw, nie zważając na doraźne wyniki wyborcze? Czy w ogóle wiedzą na czym polega taka praca, czy też pozostaną zakładnikami sceny politycznej?

“Inna polityka jest możliwa” – głoszą młodzi z partii Razem. Inna Polska też jest możliwa, a z nią też inny świat. Nie zrobi się go  jednak z samych intencji.