Długi książkowe

Włodzimierz Herman, Filozof na scenie czyli moja przygoda teatralna z Kierkegaardem. Wrocławska nostalgia. Wstęp Jacek Aleksander Prokopski. Posłowie Janusz Degler. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2015.

Tej osobistej książki mojego przyjaciela jeszcze z żarskiego liceum nie mogę tylko skwitować, muszę mu się zrewanżować, a to nie nastąpi tak zaraz, musi jeszcze potrwać. A co miałem powiedzieć, już powiedziałem – na warszawskiej promocji.