Długi książkowe (cd)

Anna Kamińska, Rzeczywistość wyobraźni. Gaston Bachelard o źródłach twórczości. Fundacja Instytut Wydawniczy “Maximum” , Kraków 2014/2015.

Dziękuję.

Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Konfrontacje, przedmowa Michał Szymański, wybór szkiców, zapisków, listów, ich układ i redakcja Barbara Toruńczyk, przypisy Michał Szymański. Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2015.

Dziękuję.