Długi książkowe (cd)

Alfonsas Edintas, Alfredas Bumblauskas, Antanas Kulakauskas, Mindugas Tamosaitis, Historia Litwy. Przekład z drugiego wydania litewskiego, Vilnius 2013.

Alfredas Bumblauskas, Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólna historia, podzielona pamięć. Tłumaczyła z litewskiego Alicja Malewska, Warszawa 2013.

Dialog kultur pamięci w regionie ULB. Pod redakcją Alvydasa Nikzenaitisa i Michała Kopczyńskiego, Warszawa 2014.

Wszystkie te książki podarował mi podczas wileńskiej konferencji historyków (6-7 listopada, zob. odpowiedni wpis) profesor Alfredas Bumblauskas, główny autor tych książek, duch i osoba sprawcza tej konferencji.

Upłynęło trochę czasu zanim oswoiłem się z tymi pracami, ale myśl główna coraz lepiej do mnie przemawia: Wielkie Księstwo Litewskie, podług współczesnych historyków litewskich, stanowi nasze wspólne dziedzictwo, co zmienia panującą długo litewską wizję antyjagiellońską, zaś koncepcje historyków, jak pisze Alfredas, związane są nieodłącznie z dominującymi wizjami przyszłości.

Wszystko to oczywiście wymaga rozwiniętego omówienia, jakie może jeszcze uda mi się napisać.