Zapraszam do czytania

Proszę nie oczekiwać ode mnie przepowiedni. W III RP zrobiliśmy niemało dla stworzenia takiego stowarzyszeniowego, ziarnistego życia społecznego, ale ważne potrzeby też prześlepiliśmy. Niemało mamy teraz organizacji i samorzutnych kółek – jako historyk wiem, że stworzą one nową jakość ideową i społeczną, ale nie wiem kiedy to nastąpi. Dokonać się jednak musi, jeśli Polska i Polacy nie mają zostać zamknięci w prawicowym partykularzu.

Spór o polski patriotyzm, z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Adam Leszczyński,”Gazeta Wyborcza, ale historia”, poniedziałek 1 lutego 2016, s. 14-15.

Dodaję też wcześniejszy list do red. Leszczyńskiego:

List do Adama Leszczyńskiego