Wiersz przepisany i przypisany

***

Nie troszcz się o nic!

Po cóż ci wspaniały koncert,

Po cóż ci świetna orkiestra?

 

Co znaczą twoje troski,

Gdy  ci została jedna struna G

Dla boskiej arii bachowskiej.

 

(Leopold Staff,  bez tytułu, w: Wiosna w zimie, Warszawa 2008, s. 34)