Na Jubileusz “Kontekstów”

Andrzej Mencwel, Paryski zwid, “Konteksty”, nr 3-4 (314-315), s. 132-134.

Na 70 lat istnienia “Kontekstów” (dawniej “Polska Sztuka Ludowa”) – z osobistymi gratulacjami.