Samochwalstwo

A propos nagrody literackiej Nike – bardzo mnie ucieszyła nominacja tomu opowiadań Mikołaja Grynberga, Rejwach, (Wydawnictwo Nisza, Warszawa).

I tu najpierw się wstydzę, a potem chwalę. Wstydzę się, gdyż opowiadań tych nie znam; chwalę, ponieważ czytałem  tegoż autora tom rozmów Księga wyjścia (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec), a coś sobie podczas tej lektury pomyślałem. Rozmowy te bowiem tak są zapisane, że za każdym razem słyszy się właściwie głos bohatera, jego szczególne rytmy, rejestry, frazy. Wsłuchując się w te głosy pomyślałem właśnie, że autor ma niewątpliwy talent literacki i powinien koniecznie pisać opowiadania.

No i się spełniło!