Zaproszenie do Krakowa

Patrz Bunkier Sztuki, 15 marca godz. 18- ta: www.bunkier.art.pl