Nieskończoność

Zasłyszane w radio:

cztery struny wiolonczeli – przestrzeń nie do wyczerpania.