Wspominam Michała Nawrockiego

Andrzej Mencwel, Iskrzenie, Postępy Fizyki. Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Fizycznego poświęcone upowszechnianiu wiedzy fizycznej, nr 1/2019, s. 33.

Najdłużej, bo przez jakieś piętnaście lat spotykaliśmy się w Radzie Programowej Festiwalu Nauki i zwykle siadaliśmy tak, aby widzieć się nawzajem. Wydaje mi się teraz, że oczami mówiliśmy do siebie więcej niż słowami, chociaż nie należeliśmy do milczków. Czasem w tych oczach iskrzyło i to również składa się na tą dobrą pamięć, którą o Nim zachowuję.