Apokalipsa?

Apokalipsa zaczęła być popularnym frazesem w odniesieniu do epidemii w Polsce i w Europie.  Niejaki James. M. Dorsay, który przesyła mi co tydzień swój biuletyn o sytuacji w świecie, zawiadomił mnie właśnie, że wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Syrii, a w tamtej strefie wojennej miliony uchodźców i displaced persons żyją w warunkach urągających podstawowym standardom zdrowotnym i higienicznym.

Jeśli Apokalipsa źródłowo jest objawieniem ostatecznego triumfu dobra nad złem, to jesteśmy od niej najdalej.