Memento

Szpetnej miłości rodaków nie szukaj,

bo za nią idzie żelazo i stryczek,

kiedy ktoś zhańbi dziecko cnych biedaków.

(Eurypides, Erechteus, fragmenty, przełożył Jerzy Łanowski)