Kres chiromancji

… to na nas, głównie na tych uczczonych już powyżej wybrańcach bogini mądrości, zakończyła się definitywnie epoka antycznych skrybów i średniowiecznych kopistów, ponieważ byliśmy ostatnimi emisariuszami manuskryptu, pisma odręcznego, chirografii równie magicznej jak chiromancja.

Andrzej Mencwel, Kres chiromancji, Pismo. Magazyn opinii, nr 5 (29), maj 2020, s.72-75.

Wspominam Michała Nawrockiego

Andrzej Mencwel, Iskrzenie, Postępy Fizyki. Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Fizycznego poświęcone upowszechnianiu wiedzy fizycznej, nr 1/2019, s. 33.

Najdłużej, bo przez jakieś piętnaście lat spotykaliśmy się w Radzie Programowej Festiwalu Nauki i zwykle siadaliśmy tak, aby widzieć się nawzajem. Wydaje mi się teraz, że oczami mówiliśmy do siebie więcej niż słowami, chociaż nie należeliśmy do milczków. Czasem w tych oczach iskrzyło i to również składa się na tą dobrą pamięć, którą o Nim zachowuję.

Chwała Pomianowi

Andrzej Mencwel, Iść po prąd, “Przegląd Polityczny”, nr 156/2019, s. 141-143.

“Dojrzałe Oświecenie, jakie za Krzysztofem Pomianem mam na uwadze, jest także czasem współczesnym, który dopiero przez nas może być dopełniany. Nie ma w nim, jak i w nas, wiary w nieodparty triumf wielkiej światłości, rozjaśniającej ostatecznie wszelką ciemność. Jest natomiast świadomość, że w mroku świata będzie tylko tyle światła, ile nam samym uda się zapalić”.

Inaczej niż w propagandzie

Andrzej Mencwel, Pytanie o “klasę dla siebie”. “Zdanie”, nr3-4 (182-183) 2019, s. 22-25.

“Transformacja zachodząca w Polsce po roku 1989, choć nazywano ją często rewolucyjną, była jednak restauracyjna. Restaurowano bowiem kapitalizm oraz właściwe mu społeczeństwo klasowe, choć na gruncie cywilizacyjnym zasadniczo zmienionym przez przeobrażenia powojenne”.

Sarmacja teraz

Sarmacja czyli Polska wytrzebiona. Z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Maciej Stasiński. Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej, 31 sierpnia-1 września 2019, s. 32-33.

“Trzeba spod Bramy Straceń na Cytadeli wydeptać drogę do Pomnika Poległych Stoczniowców”.

Ucho igielne

Było, jak mówię”. Tak brzmi zakończone kropką pierwsze zdanie nowej powieści Wiesława Myśliwskiego. Kropkę tę odbieram jako bardziej stanowcze oznajmienie, niż byłby nim wykrzyknik.

Andrzej Mencwel, Wymowa dwójcy, “Twórczość”, nr 1, 2019, s. 105-108.

O prezydenckiej “Antologii Niepodległości”

Wiem dobrze, że każda antologia jest wyborem, a nie tekstem integralnym. Jej zadania są inne niż wydań filologicznych, dlatego trzeba ją czytać wedle jej reguł, gdyż mówi ona zawsze więcej o tych, którzy wybierali, niż o tych, którzy zostali wybrani.

Andrzej Mencwel, Parafiańszczyzna, “Przegląd Polityczny”, nr 151/152, 2018, s. 36-41.

Czego nas uczy polska tradycja?

Im więcej potrafi się ustanowić samemu, nie szkodząc innym, lecz z nimi współdziałając, tym mniejsza potrzeba, aby odgórnie nas urządzano i nam nakazywano.

Samorządność, godność, odpowiedzialność – czego nas uczy polska tradycja? Z profesorem Andrzejem Mencwelem rozmawia Piotr Górski. ” Res Publica Nova”, 2018, nr 1, s. 17-19.

Także po angielsku, w rubryce The idea of civil society, tamże, od końca, s. 12-14

Dyskusja z Andrzejem Lederem

Zob. Andrzej Mencwel, Długa niepojęta rewolucja, “Zdanie”, nr 3-4 (178-179) 2018, s. 79-87.

Tamże sporo innych ciekawych publikacji: rozmowa z Tadeuszem Pieronkiem, esej Andrzeja Walickiego o Herbercie, blok dyskusyjny o Polsce Ludowej oraz o marcu 1968. Polecam!

W nowej “Twórczości”

Dlaczego Marii Dąbrowskiej nie udało się to zamierzone epickie arcydzieło, czyli Przygody człowieka myślącego, rzecz  na miarę  Don Kichota lub Dyla Sowizdrzała, jak sama niezbyt skromnie i raczej onieśmielająco zapowiadała?

Na to pytanie próbuję odpowiedzieć w szkicu Wokół porażki,  wydrukowanym w: “Twórczość”, 2018, nr 11, s. 89-98.

Tamże esej Zdzisława Jerzego Adamczyka, który przeczytałem na jednym oddechu: Czego nie wiemy o młodości Stefana Żeromskiego, s. 63-88.

Oraz przypomnienie pisarstwa Andrzeja Łuczeńczyka, którego Dzieła zebrane wydał właśnie PIW. Zob. Magdalena Boczkowska, ” Posiedzimy trochę razem, wypijemy, s. 99-104, Książka miesiąca.

« Previous PageNext Page »