Nauczyciele i przyjaciele

Andrzej Mencwel, Nauczyciele i przyjaciele, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 (zapowiadana na wrzesień).

“Projekt dla Polski” – komentarz

Projekt dla Polski

Przeszłość dla przyszłości

Kelles-Krauz

Przeznaczony dla programu Kulturologia polska XX wieku.

Zapowiedź

Nauczyciele i przyjaciele – okładki

Stefan Żółkiewski

Stefan Żółkiewski – kultura, komunikacja, znak. Przeznaczony dla  programu: Kulturologia polska XX wieku. Zob. www.kulturologia.uw.edu.pl

Stefan Żółkiewski1

Wypowiedź dla “Krytyki Politycznej”

dok1-hausner

“Obrazkarnia” w Epinal

epinal

Ukaże się w Almanachu Antropologicznym (3): Słowo/obraz.  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

(W pismach)

„9. Prawdą jest natomiast, że idea socjalistyczna w Polsce jest starsza i mocniej w naszej tradycji osadzona niż jakiekolwiek wersje komunizmu. Prawdą jest też to, że socjalizm polski przejmował całą tradycję polskiej demokracji i był jej prawowitym dziedzicem. Prawdą jest również, że zarówno w II Rzeczpospolitej, jak i podczas okupacji i bezpośrednio po wojnie socjaliści tworzyli w Polsce nie tylko silne partie polityczne, ale i cały ruch społeczny wyrażający się w związkach zawodowych, organizacjach kobiecych, młodzieżowych, edukacyjnych i kulturalnych, w spółdzielniach spożywców i towarzystwach sportowych. Ten dorobek i ta tradycja socjalizmu zostały w Polsce nie tylko przerwane, ale właściwie zdławione w roku 1948, a w III Rzeczpospolitej nie próbowano nawet do nich nawiązywać. Postkomuniści, choć nazwali się socjaldemokratami, ani nie chcieli, ani nie umieli tradycji tej ożywić. Słowa „socjalizm” nie wymawiali w ogóle, tak jakby cierpieli na kompleks Kaina, a Polską „szklanych domów” nie zawracali sobie głowy, bo ich głową były pałace władzy.”

(Andrzej Mencwel, Czego powinni chcieć socjaliści. Tezy aksjomatyczne. „Krytyka polityczna”, nr 16, 2008 lub 2009, czekam na egzemplarz sygnalny)

Rodzinna Europa po raz pierwszy

rodzinna

Spis rzeczy

 1. Zamiast wstępu:
  • Rodzinna Europa po raz pierwszy
 2. „Pre” a nie „post”
 3. Polityka historyczna i wizja polityczna
  • Tradycja do remontu
  • Jak się stwarza naród
  • Dwie trumny wiecznie żywe
  • Wieszanie jako cud
 4. Antysemityzm bez Żydów
  • Gwiazda na starej chałupie
  • Dwie dystynkcje
 5. Dialog polsko-niemiecki
  • H. Olschowsky: Nie odmawiać dialogu
  • A. Mencwel: Odpowiedź
  • Co robić ze stereotypami?
 6. Wobec Rosji
  • Splot czy gwałt?
  • Suwerenny paradygmat
 7. Twarze Ukrainy
  • Testament Giedroycia (1)
  • Testament Giedroycia (2)
  • Jest dobrze
 8. Jaka jest Polska Forma
 9. Powstanie jako problem
 10. Jaka może być lewica?
 11. Czego powinni chcieć socjaliści?
 12. Wobec najgorszej możliwości
 13. Zamiast posłowia:
  • Senne marzenie

TAiWPN Universitas, Kraków 2008