Jan Kochanowski, Pieśń zwycięstwa nad Moskwą w wojnach o powrót Inflant rok po narodzeniu Chrystusa 1582 i inne pieśni wojenne

Jan Kochanowski, Pieśń zwycięstwa nad Moskwą w wojnach o powrót Inflant rok po narodzeniu Chrystusa 1582 i inne pieśni wojenne, tłumaczył z łaciny Wojciech Stańczak.
Oficyna Literatów i Dziennikarzy  POD WIATR, Warszawa 2008.

(Redagował Romuald Karaś i on mi tę piękną edycję podarował. Jeszcze raz dziękuję.)