Rzeczy wspólne

 • Anabaza Mirona Białoszewskiego (w:) Długie trwanie kultury staropolskiej. Ustanowienia, praktyki, rekonstrukcje – szkice ofiarowane Profesorowi Markowi Prejsowi, pod redakcją Ady Arendt, Aleksandry Jakóbczyk-Goli, Piotra Morawskiego, Igora Piotrowskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, s. 281-292.
 • W takiej Polsce nie czuję się u siebie. Z Andrzejem Mencwelem rozmawiają Edward Chudziński, Adam Komorowski, Filip Ratkowski, w: Trzech na jednego, rozmowy “Zdania”, pod redakcją Edwarda Chudzińskiego. Imago, Kraków 2021, s. 394-403.
 • Toast na progu, wybrany fragment w: Piękno rzeczy. Książka do pisania. Ze szkicami Teresy Caponi-Borawskiej, Jacka Dehnela, Grzegorza Piątka i Marcina Wichy oraz cytatami z twórczości 22 polskich pisarek i pisarzy – od Stefana Chwina do Adama Zagajewskiego. Zdjęcia Michał Urbaniak. Układ tekstów Joanna i Andrzej Franaszek. Partner wydania Studio Forma 96. Wydawnictwo Austeria, Kraków, Budapeszt, Syrakuzy 2021, s. 148.
 • Polonistyka, historia idei, wiedza o kulturze. Z Andrzejem Mencwelem, literaturoznawcą rozmawia Tomasz Kizwalter, w: Nauki humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Drugie stulecie 1915-2016. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 223-240.    
 • Wizja w redakcji. Rozmowa z Jerzym Giedroyciem, w: Redaktor. 20 lat bez “Kultury”. Redakcja Iwona Hofman, współpraca Ewelina Górka, Justyna Maguś. Wydawnictwo UMCS, Lublin bd, s. 137-146.
 • Przedwiośnie czy Potop, czyli dwie konstrukcje tradycji, w: Niedokończona wojna? “Polskość” jako zadanie pokoleniowe. Redakcja Robert Traba. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2020, s. 71-80.
 • Dziwność istnienia. Conrad, w: Wiesław Ratajczak, Spór o Conrada, 1945-1948. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2018, s. 299-306.
 • Kultura chłopska: kres, koniec, próg? w: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, tom 1, s. 521-532.
 • Arcydzieło zapoznane, w: Rozczytywanie Dąbrowskiej. Redakcja Dorota Kozicka, Monika Świerkosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 19-34.
 • Ty mnie nie usprawiedliwiaj, w: Justyna Dąbrowska, Miłość jest warta starania. Rozmowy z mistrzami. Z fotografiami Mikołaja Grynberga. Agora, Warszawa 2019, s. 64-81.
 • Epilogue, w: Stanisław Brzozowski and the Migrations of Ideas. Transnational Perspectives in the Intellectual Field in Twentieth-Century Poland and Beyond. Ed. by Jens Herthl, Edward M. Świderski with assistance by Dorota Kozicka, Bielefeld, 2019, p. 351-358.
 • Wywiad przeprowadził Igor Piotrowski, w: Historia mówiona polskiego kulturoznawstwa, opr. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomóła, Piotr Majewski, Krzysztof Moraczewski, Gdańska 2017, s. 17-30.
 • Wyobraźnia antropologiczna, w: Antologia tekstów polskiego kulturoznawstwa, opr. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomóła, Piotr Moraczewski, Gdańsk 2017, s. 179-198.
 • The Work of Creation,  In King Matt’s Poland. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2018, p. 105-110.
 • Dzieło stworzenia,  w: W Polsce króla Maciusia. 100 lecie odzyskania niepodległości. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2018, s. 93-102.
 • Tożsamość narodowa – napięcia i sprzeczności, w: Polska. Eseje o stuleciu, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2018, s. 162-167.
 • Be garbinimo ir neigimo: Interneto antropologines prielaidos, w: Kultura trinklaveikos visuomeneje: tapatybes industrija. Sudarytoros dr. Rita Repsiene, dr. Odeta Żaukaskiene. Lietuvos kulturos tyrimo institutas. Vilnius 2017, s. 42-66.
 • Polska-Rosja:poszukiwanie nowej tożsamości, w: Polska-Rosja. Poszukiwania nowej tożsamości. Podobieństwa i różnice. Redaktor Adam Daniel Rotfeld. Wydział Artes Liberales UW, Warszawa 2017, s. 121-134.
 • Mała niania w Górach Olbrzymich, w: Robert Traba, Andreas Lawaty, Michael G. Muller, Andrzej Mencwel, Hubert Orłowski, redakcja Robert Traba, Rok 1945 (nie-) powroty. Inne opowieści o historii Polski. Kancelaria adwokacka Tomasz Kopoczyński, Gdynia 2017, s. 109-157
 • Czy żyjemy w posthistorycznych czasach, w: Seminaria lucieńskie 2006-2009. Referaty wprowadzające do debat, których pomysłodawcą i gospodarzem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2016, s. 139-144.
 • Chronotop “Ludzi stamtąd”, w: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa bd (2016), s. 275-280.
 • Que nous disent les “maisons de verre”? w: De la Terre Promise a l’Avant-Printemps, publie sous la direction de Maria Delaperriere. Institut d’Etudes Slaves, Paris 2016, s. 135-150.
 • Polska “Szkoła uczuć”, w: Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze. Redakcja naukowa Andrzej Kołakowski, Andrzej Mencwel, Jacek Migasiński, Paweł Rodak. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 233-240.
 • Stanisław Brzozowski: The Philosphy of Historical Maturity, (w:) Genealogy of Contemporaneity. A History of Ideas in Poland. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Institut for Human Sciences, Warwszawa-Vienna 2015, s. 206-216.
 • Stanisław Brzozowski – filozofia dojrzałości dziejowej, w: Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 202-210.
 • Sienkiewicz i Brzozowski, w: Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora  Trylogii, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, s. 45-54.
 • Antropologia Sienkiewiczowska, w: Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora Trylogii. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, s. 35-44.
 • Trzeba robić coś więcej niż to, co należy do warsztatu. Rozmowa z Andrzejem Mencwelem, (w:) Piotr Kulas. Rozmowy o inteligencji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 105-124.
 • Notoryczny socjalista, (w:) Jan Strzelecki, Żywe konflikty. Wybór i opracowanie Kamil Piskała. Wstęp Andrzej Mencwel. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 • L’education sentimentale a la polonaise, w: Stefan Żeromski, La beaute de vivre. Roman. Avec preface, biographie et postface. Traduit du polonais par Krystyna Bourneuf et Anna Ciesielska-Ribard. Postface d’Andrzej Mencwel. Trakt Editions, Paris 2016, s. 387-397.
 • Prawda powieści, w: Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim. Redakcja Iwona Hofman, współpraca Sylwia Skotnicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 303-312.
 • Żeromski -nasz bliźni? Co myślimy o Żeromskim? Jak go postrzegamy? Czy jest nam jeszcze potrzebny? Panel konferencyjny, w: Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest? Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kielce 2-4 października 2014 r., pod redakcją Zdzisława Jerzego Adamczyka. Słowo wstępne Andrzej Dąbrowski. Panel konferencyjny przygotowała i wypowiedzi panelowe zredagowała Grażyna Borkowska, Kielce 2015, s. 432-436.
 • O Polsce, w: Myśląc z Wojtyłą…Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2015, s. 102-105, 110, 112, 115, 116, 119-120.
 • Jaka Polska? Jaka Europa? Profesorskie rozmowy na sejmowe zaproszenie, wybrał i podał do druku Andrzej Kurz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 21-26, 64-66, 84-87.
 • Europa Środkowa według Jerzego Giedroycia, w: W ogrodzie świata. Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny. Pod redakcją Łukasza Tischnera i Józefa Wróbla, Kraków 2015, s. 255-264.
 • Przesłanie Jacka Kuronia, w: Polskie dylematy. W 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci.  Pod redakcją Piotra Kosiewskiego. Fundacja Stefana Batorego, Warszawa 2014, s. 75-80.
 • Dyskusja “Warszawska szkoła historii idei – powstanie, przekształcenia, kontynuacje”…w: Wokół dorobku warszawskiej historii idei. Pod redakcją Andrzeja Kołakowskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013, s. 7-56.
 • Kulturologia Polska XX wieku. Wstęp, w: Kulturologia polska XX wieku, t. 1, A-K, t. 2, L-Ż,  zespół redakcyjny: Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, t. 1, s. 7-24.
 • Edward Abramowski, opracowanie hasła, tamże, t. 1, s. 27-50.
 • Stanisław Brzozowski, opracowanie hasła, tamże, t. 1, s. 117-141.
 • Maria Dąbrowska, opracowanie hasła, tamże, t. 1, s. 217-241.
 • Zbigniew Herbert, opracowanie hasła, tamże, t.1, s. 327-350.
 • Kazimierz Kelles-Krauz, opracowanie hasła, tamże, t. 1, 468-493.
 • Stefan Żółkiewski, opracowanie hasła, tamże, t. 2, s. 707-733.
 • Miłosz nieznany, Giedroyc odsłaniany, w: Miłosz i Miłosz, red. Aleksander Fiut, Artur Grabowski i Łukasz Tischner, Księgarnia Akademicka – The Gold Center/Miłosz Institute, Kraków 2013, s. 677-689.
 • Utopia Barby w gminie Holstebro, w: Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską. Wstęp i redakcja Zofia Dworakowska. Opracowanie Monika Blige. Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 426-430.
 • Pam’jat‘ i pitannja identicznosti. Polsz’a. Ukraina. Za redakciii Tomasza Gorbowskogo i Piotra Kos’ews’kogo. Fundacija im. Steana Batorego, Warszawa 2013, s. 47-49, 78-80.
 • Pamięć i pytania o tożsamość. Polska.Ukraina. Pod redakcją Tomasza Horbowskiego i Piotra Kosiewskiego. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2013, s. 49-51, 84-85.
 • Proletariat zrobi nową Polskę. Z Andrzejem Mencwelem rozmawia Kamil Piskała, w: Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej. Pod redakcją Kamila Piskały i Wiktora Marca. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 399-427.
 • Wyobraźnia antropologiczna (Antropologine vaizduote), Diskusijos. Andrzej Mencwel, Atsakymas, “Lietuvos kulturos tyrimai 3”, Lietuvos kulturos insitutas, Vilnius 2012, s. 100-132, 133-138.
 • Andrzej Mencwel, Modernizm i codzienność, w: Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie. Redakcja naukowa: Roman Chymkowski, Łukasz Bukowiecki, Marta Czemarmazowicz, Włodzimierz Karol Pessel, Marta Zimniak-Hałajko, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 63-68.
 • Stanisław Brzozowski, Pod ciężarem Boga, Wiry, Płomienie. Posłowie Marta Wyka. Dzieła Stanisława Brzozowskiego pod redakcją Andrzeja Mencwela, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
 • Andrzej Mencwel, Wiedza o kulturze a wiedza o literaturze, w: Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów. Opracowanie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder. Wstęp i redakcja Agnieszka Karpowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 38-42.
 • Rigels Halili, Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Serbów i Albańczyków. Redakcja naukowa Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Agnieszka Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura. (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert). Redakcja naukowa Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Andrzej Mencwel, Zgodność sumień, w: Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka. Redakcja Iwona Hofman, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 41-49.
 • Andrzej Mencwel, Ad gistorii idej da idiejnaga prajekta (gistoricznaja tieoria nacii Andrzeja Walickaga), w: Andrzej Walicki, Nacyja, nacjanalizm, patryjatyzm, Medysont, Minsk 2012.
 • Andrzej Mencwel, “Pamiętnik” Stanisława Brzozowskiego i “Pamiętnik” Janusza Korczaka. Wstęp do paraleli, w: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, wydanie jak niżej, s. 343-353.
 • Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Redakcja naukowa Urszula Kowalczuk, Andrzej Mencwel, Ewa Paczoska, Paweł Rodak. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury, Warwszawa 2012.
 • Andrzej Mencwel, L’Europe selon Jerzy Giedroyc, (w:) L’Autre Francophonie. Sous la direction de Joanna Nowicki, Catherina Mayou, Honore Champion Editeur, Paris 1912, s. 243-253.
 • Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski – filozofia dojrzałości dziejowej, (w:) Brzozowski. Przewodnik Krytyki Politycznej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 80-92. Z francuskiego przełożyła Anna Mencwel.
 • Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Biuletyn Forum Debaty Publicznej, nr 3, kwiecień 2011. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, ss. 8, 48-50.
 • Stanisław Brzozowski, Pisma polityczne. Wybór. Wybór i opracowanie Michał Sutowski. Konsultacja naukowa Andrzej Mencwel. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 • Stanisław Brzozowski, Sam wśród ludzi. Książka o starej kobiecie. Opracowanie tekstu, nota wydawcy oraz przygotowanie wersji rękopiśmiennej Maciej Urbanowski. Dzieła Stanisława Brzozowskiego pod redakcją Andrzeja Mencwela. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
 • Jubilatowi przypisane, (w:) Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań. W dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka. Pod redakcją Maryli Dopartowej i Michała Oleszczyka. DopART 2012, s. 427-432.
 • Laudacja, (w:) Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Andrzeja Walickiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 32-38.
 • Pole zaniechań,( w:) Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku. Redakcja naukowa: Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, przy współpracy Marty Czermazowicz, Agaty Kwaśniewskiej, Piotra Rosoła. Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011,
 • Andrzej Walicki, Polska, Rosja, marksizm, Prace wybrane Andrzeja Walickiego pod redakcją Andrzeja Mencwela, tom IV, Universitas, Kraków 2011.
 • Recenzja wniosku o nadanie Panu Profesorowi Jerzemu Pomianowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w:) Jerzy Pomianowski, Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2011, s.27-29.
 • Stanisław Brzozowski, la philosophie de la maturite historique par Andrzej Mencwel (w:) La philosophie de l’histoire des XIXe et XXe siecles. Pologne-Russie-Europe, sous la direction de Stanisław Fiszer et Antoine Niviere. Edition Le Manuscrit, Paris 2011, s. 102-115.
 • Andrzej Mencwel, Wychodzenie z prowincji, w: Polska czyli prowincja? Cykl wykładów fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Warszawa 2011, s. 57-74.
 • Canon de la culture en Pologne au XXe siecle, etabli par Andrzej Mencwel et Paweł Rodak, w: Culture et identite en Europe Centrale. Canons litteraires et visions de l’histoire. Ouvrage publie sous la direction de Michel Maslowski, Didier Francfort et Paul Gradvohl. Institut d’etudes slaves, Paris. Masarykowa Uniwerzita, Brno, 2011, s. 163-174.
 • Andrzej Mencwel, Le XXe siecle polonais dans la perspective de l’histoire de la culture, tamże s. 175-184.
 • Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, Horizons interpretatifs de canons litteraires et historiques polonais, tamże s. 185-194.
 • Andrzej Mencwel, Le probleme polonais du modernisme, tamże s. 195-200.
 • W kwestii “zakonu polskości”, w: Wokół idei Jerzego Giedroycia. W dziesiątą rocznicę odejścia Redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia Nagrody Naukowej Jego Imienia. Pod redakcją Iwony Hofman, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 69-76.
 • Andrzej Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Prace wybrane Andrzeja Walickiego pod redakcją Andrzeja Mencwela, t. III, Universitas, Kraków 2011.
 • Przedmowa, w: Anna Dybczyńska-Bułyszko, Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 7-9.
 • Gwiazda na starej chałupie, w: Przeciw antysemityzmowi 1936-2009, wybór, wstęp i opracowanie Adam Michnik, TAiWPN “Universitas”, t. III, s.339-372, Kraków 2010.
 • Europa Środkowa według Jerzego Giedroycia, w: Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności. T. VI 2007. Kraków 2011, s. 49-59.
 • Jak być kochanym (Naśladowanie z Brandysa), w: “Chamuły”, “gnidy”, “przemilczacze”… Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego. Wstęp, wybór, opracowanie Dorota Kozicka. Universitas, Kraków 2010, s. 143-150.
 • Projekt dla Polski. Wstępne uwagi krytyczne, w: Projekt dla Polski. Perspektywa lewicowa. Pod redakcją Janusza Reykowskiego przy współpracy Krzysztofa Janika i Lecha Nikolskiego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 127-134.
 • Słowo/obraz w historii kultury, udział w dyskusji w: Communicare. 3 Alamanach antropologiczny. Słowo/ obraz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2010, s. 183-202.
 • Przekrój “Przekroju”, tamże, s. 327-332.
 • “Obrazkarnia” w Epinal, tamże, s. 407-411.
 • Antropologia słowa i historia kultury, w: Antropologia pisma. Od teorii do praktyki. Red. Phillipe Artieres, Paweł Rodak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 23-41.
 • Antropologia pisma: inspiracje, obszary badawcze, perspektywy. Zapis dyskusji, tamże s. 243-250.
 • Kwestie polityczne, w: Żałoba, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 73-77.
 • Problem a nie spór, w: Prawda, pamięć, odpowiedzialność. Powstanie Warszawskie w kontekście stosunków polsko-niemieckich. Warszawa 2010, s. 175-186.
 • Uniwersytet zaangażowany – zapomniana historia. Z Andrzejem Mencwelem rozmawia Sławomir Sierakowski (w:) Uniwersytet zaangażowanay. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa 2010, s. 12-48.
 • Gimtoji Europa pirmą kartą, w: Kulturologija 17. Istorines realybes ir mitai nacionalinese kulturose: debarties vizija. Kulturos, filosofijos ir meno institutas, Vilnius 2010, s.46-59.
 • L’Europe centrale selon Jerzy Giedroyc, w: East-Central Europe in European History. Themes & Debates. Edited by Jerzy Kłoczowski and Hubert Łaszkiewicz, Lublin 2009, s. 367-379.
 • Pamiętny dar, w: Moje Niemcy – moi Niemcy. Odpominania polskie. Pod redakcją Huberta Orłowskiego. Instytut Zachodni, Poznań 2009, s. 159-169.
 • Andrzej Walicki, Filozofia polskiego romantyzmu. Prace wybrane tom 2. Redakcja naukowa Andrzej Mencwel, Universitas, Kraków 2009.
 • Lewicowość jako postawa, w: Partie i zmiany granic polityki. Redakcja Piotr Kosiewski. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2009, s. 33-40, 62-63.
 • Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy. Redakcja:  Andrzej Mencwel, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Leszek Szaruga, Zuzanna Grębecka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009. Tamże: Słowo wstępne, s. 5-8, Podsumowanie, s. 389-390, 405-406.
 • Uroki “Kulturi”. Politiczna wizia Redaktora Jeżi Giedroycia w:    Ewropa.  Minułyje      i      majbutie. Materiały miżnarodnoj konferencii pam’jati Jeżi Giedroycia. Kijiw 24-26 listopada 2006 roku.    “Kritika”, Kijiw 2009, s. 131-138.
 • Od historii idei do ideowego projektu (Andrzeja Walickiego historyczna teoria narodu) w: Andrzej Walicki, Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t. 1. Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Wstęp i redakcja Andrzej Mencwel. TAWPIN „Uniwersitas”, Kraków 2009, s. VII-XXXI.
 • Czy żyjemy w posthistorycznych czasach (w:) Seminaria Lucieńskie 2006-2007. Referaty wprowadzające do dyskusji. Kancelaria Prezydenta RP. Warszawa 2008, s. 121-125.
 • Gombrowicz i Kantor: wstęp do paraleli, (w:) Literatura-Punkty widzenia-Światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce. Kraków 2008, s. 407-420.
 • Lekcja pokory (w:) Udało mi się mieć ciekawe życie. Leopold Unger. Księga jubileuszowa pod redakcją Iwony Hofman. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 85-91.
 • Głos w debacie nad rolą myśli Jerzego Giedroycia, (w:) Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów. Redakcja Łukasz Jasina, Jerzy Kłoczowski, Andrzej Gil. Lublin 2007, s. 167-171.