Pożegnanie Mariana

Dyskusja
Rzeczy wspólneAndrzej Mencwel, Pour la reforme de la “polonite” selon Juliusz Mieroszewski, w: Penser la democratie et agir en exil. Les lecons de Jerzy GIedroyc et de Kultura, 1947-2000. Sous la redaction d’Anna Bernhardt, Anna Ciesielska-Ribard et Iwona H. Pugacewicz. Sorbonne, Paris 2023, s. 59-67

Andrzej Mencwel, Afterword: All the Best!, w: Metaphysics of Cooperation. Edward Abramowski’s Social Philosophy. With Selection of His Writings. Edited by Bartłomiej Błesznowski and Cezary Rudnicki. Translated by Michelle Granas. Brill Leiden, Boston 2023, s. 541-549.


cd


Pamiątki


Długi książkoweAndrzej Zieniewicz, Sceny biografii. Ja pisarskie w pamięci autobiograficznej (interpretacje). Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2022.

Dziękuję z opóźnieniem, ale to gruba książka, a dedykacja bardzo zobowiązująca.

Jan Miodek, Polszczyzna. 200 felietonów o języku. Wydawnictwo Znak, Kraków 2022.

Nie tylko otrzymałem tę książkę od wydawcy, ale ponadto niezwykle uprzejma pani Karina Caban powiadomiła mnie, że ” w jednym z felietonów Profesor Miodek wspomina o Panu”. I to prawda, cytuje zdanie z książki o Brzozowskim i zastanawia się nad interpunkcją. I słusznie – zawsze mam z nią kłopoty!

Janusz Drzewucki, Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach. PIW, Warszawa 2020.

Spotkaliśmy się z Januszem i wymieniliśmy książkami, jak należy wśród przyjaciół. Tylko on o mojej zdążył już napisać (Z Karkonoszy czyli zewsząd, “Rzeczpospolita. Plus Minus” 28-29 stycznia 2023, s. 26), a ja Jego książkę tylko podczytuję (głównie o poetkach), bo ciągle jestem gdzie indziej. Tylko Esej o twórczości Urszuli Kozioł przestudiowałem, bo ona z Wrocławia, czyli z Dolnego Śląska, więc “zewsząd”…


Długi książkoweKrzysztof Lisowski, Jakiś Odys i inne pisaniny. Kraków 2022.

Odys perseweruje w tej książce, jakby ciągle płynął do swojej Itaki, której udało się dostąpić Krzysztofowi, a ja ciągle do niej tęsknię. Co to za “pisaniny”, skoro mamy w nich taką eseistyczną perłę, jak Heraklit w górach, s. 71-76.

Kasper Bajon, Gambit orangutana. Opowieść o polskich szachach. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022.

Czytałem chętnie o szachach i szachistach, nierzadko z zazdrością, bo gram gorzej i wiem mniej, a na podziękowanie o czytaniu chyba nie zasłużyłem…

Ryszard Stemplowski, Kancelaria Sejmu w transformacji 1990-1993. Obrazy faktów, zdarzeń, ludzi. Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022.

Bardzo dziękuję Autorowi, wysoko cenię jego działania w tamtym czasie i jestem przekonany, że książka ta będzie służyć historykom. Pogrążony w poezji (ostatnio w Leśmianie) mam trudności w kontakcie z historią polityczną., co Ryszard, mam nadzieję, przyjmie ze zrozumieniem.
Andrzej Mencwel, Uniwersytet im. Putina, “Wolna Sobota. Magazyn Gazety Wyborczej”, sobota-niedziela, 4-5 czerwca 2022, s. 15-17.

Andrzej Mencwel, Ponad “russkij mir”, “Przegląd Polityczny”, nr 172/2022, s. 42-51.

Andrzej Mencwel, Odczytanie palimpsestu, “Przegląd Polityczny”, nr 173/2022, s. 2-13.

Za obie publikacje szczególne podziękowanie dla Wojciecha Dudy, z którym współpracuje mi się prawie już odwiecznie. Podzięka dla pomocnego zawsze Piotra Leszczyńskiego.

Andrzej Mencwel, Filozof szykuje jeżynę do nalewek, “Wolna Sobota. Magazyn Gazety Wyborczej”, sobota-niedziela, 15-16 października 2022. s. 24-25.

Świetny tytuł wynaleziono w redakcji, opiekę sprawował Jan Cywiński, polecił Adam Michnik – lepiej być nie może!


DewizaWszechświat jest jeden dla wszystkich, nie stworzyli go bogowie, ani ludzie. Był zawsze, jest i będzie ogniem wiecznie żywym, zapalającym się i gasnącym swoimi miarami.

Heraklit z Efezu (22 B 30)


Next Page »