Przegląd Filozoficzno-Literacki 2008, nr 4 (21)

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2008, nr 4 (21) Numer specjalny: „Wyobraźnia antropologiczna”, wybór i opracowanie Justyna Kowalska-Leder. Tamże: Odpowiedź, 51-56; Autokomentarz naukowy, s. 159-164; List do Krzysztofa Pomiana, s. 169-172.