Jidyszland. Polskie przestrzenie

Jidyszland. Polskie przestrzenie. Redakcja naukowa Ewa Geller i Monika Pollit. Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.

(Bardzo dziękuję Redaktorkom i Wydawcy za ten pożywny dar. Ważny przyczynek do historii kultury w Polsce.)