Maciej Gdula, Trzy dyskursy miłosne

Maciej Gdula, Trzy dyskursy miłosne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

(„To jest książka o miłości” –  pisze w pierwszym zdaniu wstępu autor, chcąc rozwiać czytelnicze wątpliwości. Potwierdzam – to jest książka o miłości poprzez interpretację dyskursów, a nie odwrotnie.)