Polska Tuska

Polska Tuska. Pod redakcją Piotra Kosiewskiego. Fundacja Batorego, Warszawa 2008.

Wypowiedzi: Jacek Kochanowicz, Dariusz Gawin, Sławomir Sierakowski, Marek Beylin, Michał Boni, Janusz Czapiński, Wojciech Duda, Jarosław Flis, Witold Gadomski, Agnieszka Graff, Leszek Koczanowicz, Waldemar Kuczyński, Stanisław Obirek, Krystyna Skarżyńska, Aleksander Smolar, Antoni Sułek, Andrzej Waśkiewicz, Piotr Winczorek, Irena Wóycicka, Jacek Żakowski.

(Nie komentuję. Sceny politycznej nie komentuję z zasady.)