Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka

Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2009. Seria: Monografie FNP.

Dziękuję, gratuluję, polecam – tę książkę trzeba czytać i się do niej odnosić.