Śmierć w Czechach

Robert Kulmiński, Śmierć w Czechach. Wizja śmierci w prozie czeskiej 1945-1989. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. Wydział Polonistyki UW.Warszawa 2008.

Byłem recenzentem tej interesującej pracy doktorskiej i chyba lepiej teraz rozumiem nie tylko literaturę, ale i Czechów samych. A pomyśleć też mogłem o współczesnej tabuizacji, materializacji i medykalizacji śmierci.