Giedroyc-Janta

Jerzy Giedroyc, Aleksander Janta-Połczyński, Korespondencja 1947-1974. Opracował, przedmową i przypisami opatrzył Paweł Kądziela. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2009.

Opracowanie podstawowe i wzorowe, a jego autor jest nie tylko niezawodnym edytorem, także przyjacielem.