Osiński o polskim Oriencie

Zbigniew Osiński, Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku: I. Kronika, II. Studia. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008.

Poważna kandydatura do tegorocznej Nagrody im. Jana Baudouina de Courtenay.