Poezja, proza, epika

Leszek Czuchajewski, Świat według Józefa Dzioby, wstęp Mariana Pilota, LSW, Warszawa 2009.

Utwór przejmujący, substancjalny, rdzenny, wysłuchany i napisany. Wszystkim polecam.