Biblioteka Renesansowa

Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych. Tom pierwszy serii przekładów z łacińskojęzycznej literatury włoskiego renesansu pod redakcją Włodzimierza Olszańca i Krzysztofa Rzepkowskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Dzieło prawdziwej sztuki edytorskiej. Nagroda Ministra “za najtrafniejsza szatę edytorską książki naukowej”. Dziękuję szefowi WUW, panu Ryszardowi Burkowi.