Szczyt Rorty’ego

Richard Rorty, Filozofia jako polityka kulturalna, przełożył i przedmową poprzedził Bogdan Baran. Czytelnik, Warszawa 2009.

Tytulik wziąłem od Bogdana Barana i mu zawierzam.