Bobkowski

Andrzej Bobkowski, Ikkos i Sotion oraz inne szkice. Zebrał i opracował Paweł Kądziela. Biblioteka “Więzi”. Warszawa 2009.

 Marginalia autora Szkiców piórkiem, pieczołowicie wydane przez niezawodnego Pawła Kądzielę.