Miejsce lewicy

Model państwa opiekuńczego z ośmiogodzinnym dniem pracy, ubezpieczeniem zdrowotnym i płatnym urlopem został stworzony przez lewicę. Rządy prawicowe niekiedy tylko lepiej nim zarządzały – mówi Andrzej Mencwel w rozmowie  z Filipem Memchesem.

“Newsweek”, 1. XI. 2009.