Nareszcie!

Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II. Okres klasyczny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Tom pierwszy tego pomnikowego i podręcznego dzieła (B. Brawo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.I. Do końca wojen perskich) ukazał się w roku 1988, tom trzeci (B. Brawo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. III. Okres hellenistyczny) w roku 1992. Więc naczekaliśmy się, ale warto było! Gratulacje dla autorów i wydawcy!