Aż nadto!

Ryszard Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej . Wydanie drugie rozszerzone. T. I i II. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007.

Przyjmuję z wdzięcznością ten wyraz przyjaznej pamięci, choć mnie przerasta! Rewanż na pewno będzie skromniejszy.