Monument

Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, opracowała Agniszka Kosińska przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka. Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Kraków- Warszawa 2009.

Opracowanie doprawdy monumentalne ( prawie 900 stron), oprócz tego, co wskazuje tytuł, zawiera też Kalendarz życia i twórczości oraz spis opracowań Miłosza dotyczących, w tym numerów  monograficznych czasopism i filmów dokumentalnych. Całość uzupełnia studium Jadwigi Czachowskiej, Czesław Miłosz a bibliografia polska.

Bardzo dziękuję Piotrowi Kłoczowskiemu za ten dar.