Początek serii

Timothy Garton Ash, Jesień wasza, wiosna nasza. Przełożyli Małgorzata Dziewulska, Anna Husarska, Marcin Król. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

Pierwszy tom Serii historycznej KP. Dziękuję i życzę powodzenia.