Bronisław Baczko

Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 4, 2009. Dedykowany Bronisławowi Baczce.

“Ktoś kto kształtował nie tylko umysłowość uczniów, ale także ich cielesność i to w wieku dojrzałym, musiał wywierać wpływ magiczny.Baczko taki wpływ zdawał się wywierać, choć wszelkie magie były od niego odległe – był wówczas nie tylko badaczem Oświecenia, był także jego dziedzicem, którym do dziś pozostaje, choć parę razy, w toku ostatnich dekad, koniec Oświecenia obwieszczano.”  

Andrzej Mencwel, Dreszcz historii, tamże, s. 293-303, cytat ze s. 294.