Nowomowa po polsku

Michał Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Universitas, Kraków 2000.

Spotkanie promocyjne w “Gazecie Wyborczej”, 23 listopada 2009.