Marksizm i modernizm

Taki, tradycyjny (pisałem o tym pod koniec lat siedemdziesiątych) będzie tytuł mojego wystąpienia na konferencji:

Wizjoner i realista: z okazji 150 rocznicy urodzin Ludwika Krzywickiego.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 11 stycznia 2010 roku.