Pismo, książka, lektura

Paweł Rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hebrard, Fabre, Lejeune, przedmowa Krzysztof Pomian. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

To już znam i bardzo polecam, a Pawłowi dziękuję za podziękowanie.