Doświadczenia graniczne

Jacek Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. IBL PAN, Warszawa 2009.

Jackowi gratuluję i dziękuję, a sobie obiecuję dobre czytanie.