cd

Narracje o Polsce. Pod redakcją Bartosza Korzeniewskiego. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2008.

 Zbiór otrzymałem wcześniej  (podzięka dla p. Bartosza), ale odnotowuję w kontekście książki Roberta Traby, gdyż traktuje on o “możliwym poszerzeniu debaty o polityce historycznej”.  W zbiorze między innymi artykuły Bartosza Korzeniewskiego, Przemysława Czaplińskiego, Wojciecha Wrzoska, Wiktora Wernera, Beaty Przymuszały.