Spory o historię (cd)

Robert Traba, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.

Bardzo dziękuję autorowi za inspirację i dedykację. Wygląda na to, że będziemy znowu do tych sporów się dopisywać.