Etos lewicy (cd)

“Wraz z “wielkim otwarciem” nastąpił też wielki przypływ idei liberalnych, które z różnych powodów okazały się atrakcyjne w kraju posttotalitarnym. Dlatego, gdy w roku 1990 wydałem napisaną w latach 80.-tych ksiażkę o “etosie lewicy”, została ona przyjęta sympatycznie, ale była jedynie kwiatkiem przy kożuchu, który szyli inni. Z kolei ruchy polityczne, ktore afiliowały się jako lewicowe, nie nawiązywały do historycznego etosu lewicy prawie w ogóle. Myślę – i mam nadzieję – że teraz nadszedł moment zmiany klimatu dla tych wartości.”

Etos lewicy wiecznie żywy – z prof. A. Mencwelem rozmawia Michał Sobczyk. “Obywatel”, nr 1/2010, s. 13-20.