***

Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej. Redakcja Michał Sutowski, Joanna Tokarz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

Z podziękowaniem dla Redaktorów i Wydawcy.