***

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Pod redakcją Magdaleny Saryusz-Wolskiej. “Universitas”, Kraków 2009.

Dziękuję pani Magdalenie – z nadzieją, że nie jest to ostatni akt naszej współpracy. Czekam bowiem na jej książkę autorską, która zapowiada się niemniej ciekawie!