***

Daniel Cohn-Bendit, Co robić? Mały traktat o wyobraźni politycznej na użytek Europejczyków. Przełożyła Agnieszka Adamczak. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

Szto diełat’?  Trzeba będzie się dowiedzieć. Dziękuję Wydawcy za tę możliwość.