PS

Dok1 PS

Post scriptum do “Kwestii politycznych” zapisanych 14 kwietnia 2010 roku.