***

Richard Rorty, Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce. Tłumaczenie Andrzej Karalus i Andrzej Szahaj. Wydawnictwo Naukowe UNiwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

Dziękuję Andrzejowi Szahajowi za książkę i toruńską (28 kwietnia w UMK) debatę.