***

Michał Jagiełło, Ciało i pamięć. Wiersze. Iskry, Warszawa 2010.

Z podzięką – wypis, w Zapiskach.