O Jerzym Andrzejewskim

Andrzej Mencwel, Jerzy wielopostaciowy, “Gazeta wyborcza”, 15-16 maja 2o1o.